Custom Search

สมัคร ครูหลิว BCC Groups

............เข้ามาเป็นสมาชิก Blog ครูหลิว หากมีข่าวสารใหม่ ๆ จะแจ้งให้ทราบ
บริการนี้จะส่งข้อมูลเข้าสู่ E-mail ของสมาชิก ได้ทันทีค่ะ
............ยังไงเข้ามาสมัครได้นะคะ ที่เมนูด้านขวามือ หรือใคร สมัครแล้ว
ก็เข้าที่ link ครูหลิว Groups ได้เลยค่ะ
ครูหลิว

วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

จำแนก + ลงความเห็น ป.2

..................แบบฝึกหัดเรื่องการจำแนกประเภท และการลงความเห็นค่ะ

หลังจากที่เด็ก ๆ อ่านใบความรู้ที่ 3 และ 4 แล้วลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะ

เวลาสอบจะได้ทำได้ค่ะ สู้ ๆ นะคะ

1.

จากตารางต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

ก. การสังเกต

ข. การจำแนกประเภท

ค. การลงความเห็น


2.
ควรเติมภาพใดที่หายไป

ก.ข.ค.
3. การจำแนกประเภทตรงกับข้อใด

ก. การจัดหมวดหมู่

ข. การเพิ่มความคิดเห็น

ค. การเลือกเครื่องมือ4. "ชายคนนั้นใส่แว่นตาดำ และถือไม้เท้า แสดงว่าเขาตาบอด"

ข้อความนี้เป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

ก. การสังเกต

ข. การจำแนก

ค. การลงความเห็น5. จากข้อ 4 ข้อความใดบ่งบอกว่าเป็นการลงความเห็น

ก.ชายคนนั้น

ข. ใส่แว่นตาดำและถือไม้เท้า

ค. เขาเป็นคนตาบอด Read more!

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการลงความเห็น

1. การลงความเห็นหมายความว่าอย่างไร

ตอบ การเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูล หรือเป็นการใส่ความคิดเห็นของตนเองให้กับข้อมูล2. "วันนี้คุณแม่แต่งตัวสวยเป็นพิเศษ แสดงว่าต้องไปงานเลี้ยงแน่นอน"

จากข้อความที่กล่าวมาเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

ตอบ การลงความเห็น3. จากภาพ ควรเป็นสิ่งใด

ตอบ ตะกร้า4. ถ้าเราเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูล แสดงว่า เรากำลังใช้

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

ตอบ การลงความเห็น


5. ยกตัวอย่างการลงความเห็นในชีวิตประจำวัน 3 อย่าง

ตอบ 1 ผู้ชายคนนั้นใส่แว่นตาดำ แสดงว่าเขาตาบอด

2 มะพร้าวต้นนี้ลูกดกจัง เจ้าของเขาคงใส่ปุ๋ยให้อย่างเพียงพอ

3 ร้านอาหารร้านนี้มีรถจอดอยู่มาก อาจจะเป็นเพราะว่าทำอาหารอร่อย Read more!

วันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

แบบฝึกหัดเรื่องการลงความเห็น

1. การลงความเห็นหมายความว่าอย่างไร

ตอบ......................................................................................................2. "วันนี้คุณแม่แต่งตัวสวยเป็นพิเศษ แสดงว่าต้องไปงานเลี้ยงแน่นอน"

จากข้อความที่กล่าวมาเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

ตอบ.......................................................................................................3. จากภาพ ควรเป็นสิ่งใด

ตอบ.........................................................................................................4. ถ้าเราเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูล แสดงว่า เรากำลังใช้

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด

ตอบ...........................................................................................................


5. ยกตัวอย่างการลงความเห็นในชีวิตประจำวัน 3 อย่าง

ตอบ 1.......................................................................................................

2................................................................................................................

3.................................................................................................................


รีบตอบนะคะ เดี๋ยวพรุงนี้ครูหลิวจะมาเฉลยให้ Read more!

ตอบคำถามผู้ปกครองค่ะ

เรียน คุณครูหลิว

ขอถามเรื่องการบ้านที่ต้อง download ของนักเรียนชั้น ป.2 ใบงานที่ 13

คำถาม

1. คุณครูต้องการให้นักเรียน ดูรูปภาพจาก PowerPoint แล้วสังเกตุรูปที่ปรากฏขึ้น

แล้วตอบคำถามใบงานว่าแต่ละรูปคืออะไร


2. ตัวอย่างรูปที่ 2 คำตอบคือเครื่องดูดฝุ่น...แล้วนักเรียนต้องตอบประโยชน์ของ

เครื่องดูดฝุ่น หรือเปล่าคะ หรือ...ตอบให้หมดทุกคำถามแล้วค่อยคัดลอกประโยชน์

จากทักษะลงความเห็น 4 ข้อที่คุณครูเขียนไว้ข้างล่าง


3. นักเรียนต้อง print รูปภาพทุกรูปออกมาหรือเปล่าคะ หรือไม่ต้อง print แค่

ตอบคำถามในกระดาษ A4 เรียงเป็นข้อ ๆ


ถ้ายังไงรบกวนคุณครูทำตัวอย่างกระดาษคำตอบของข้อ 1 ให้ดูหน่อยได้มั้ยคะ

ขอบคุณคะครูหลิวตอบ

1. คุณครูต้องการให้นักเรียน ดูรูปภาพจาก PowerPoint แล้วสังเกตุรูปที่ปรากฏขึ้น

แล้วตอบคำถามใบงานว่าแต่ละรูปคืออะไร

ตอบ ครูหลิวต้องการให้นักเรียนได้เล่นเกมด้วยตนเอง โดยเป็น

ผู้คลิกจิกซอว์ได้
เพียง 3 แผ่น ต่อ 1 ภาพแล้วให้อธิบายสิ่งที่เห็นว่า

มีลักษณะอย่างไร เช่น


ภาพที่ 12. ตัวอย่างรูปที่ 2 คำตอบคือเครื่องดูดฝุ่น...แล้วนักเรียนต้องตอบประโยชน์

ของเครื่องดูดฝุ่น หรือเปล่าคะ

ตอบ ไม่ต้องค่ะ ดูจากตัวอย่างด้านบนนะคะหรือ...ตอบให้หมดทุกคำถามแล้วค่อยคัดลอกประโยชน์

จากทักษะลงความเห็น 4 ข้อที่คุณครูเขียนไว้ข้างล่าง

ตอบ ให้เขียนเฉพาะประโยชน์ของทักษะการลงความเห็นเท่านั้นค่ะ


3. นักเรียนต้อง print รูปภาพทุกรูปออกมาหรือเปล่าคะ หรือไม่ต้อง print

แค่ตอบคำถามในกระดาษ A4 เรียงเป็นข้อ ๆ

ตอบ ไม่ต้อง Print ค่ะ แค่ทำใบกิจกรรมให้เสร็จเท่านั้นพอค่ะ
Read more!

วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

อ่านเรื่องการลงความเห็น

.........................เด็ก ๆ คะ เรื่องการลงความเห็นสามารถอ่านเพิ่มเติม ได้ที่

link 1 link 2 และ link 3 เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการลงความเห็นน่ะค่ะ

เข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะจะได้เข้าใจง่ายขี้น

Read more!

E-mail ครูหลิว

ติดต่อครูหลิวได้ ที่ E-mail nuliew28@gmail.com นะคะ